top of page

ධර්ම කරුණු

ආර්ය මහා සංඝරත්නයට මාර්ග ඵල ලැබූ ගිහියාත් අයත් වේද?..
ආර්ය මහා සංඝරත්නයට මාර්ග ඵල ලැබූ ගිහියාත් අයත් වේද?..

බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි පිළිවෙත් පුරන මහා සංඝරත්නයේ ගුණ වර්ණනා කර ඇති 'සුපටිපන්නො භගවතො…

බෝපත් ඉවත් කිරීමේ ආනිශංස..
බෝපත් ඉවත් කිරීමේ ආනිශංස..

ඔබත් කවදාහරි මේ උතුම් කටයුත්ත කරලා තියෙනවා ද ?

꧁━━━━━━ •⊰🛞⊱• ━━━━━━꧂

👉…

බුද්ධ යන වචනයට ඇති තේරුම් හතරක්..
බුද්ධ යන වචනයට ඇති තේරුම් හතරක්..

බුද්ධ යන වචනයට තේරුම් හතරක් ඇත.


01. සර්වඥ බුද්ධ

02. පසේ බුද්ධ

03.…

පුරාණ ධර්මවාද වල යුක්තිය..
පුරාණ ධර්මවාද වල යුක්තිය..

ධර්මය ගැන වාද විවාදයන් යෙදෙන අවස්ථා දෙකක් දැකිය හැකි ය.


01. අධර්ම මතයක්…

ථූපාර්හ යන වචනය නොදත් අයට ලිපියක්..
ථූපාර්හ යන වචනය නොදත් අයට ලිපියක්..

බෞද්ධ සමාජයේ ථූපාර්හ යන වචනය කථා බහකට ලක් වී තිබේ. මේ ඒ ගැන…

රහතන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලෙස් තවලා නැද්ද?..
රහතන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලෙස් තවලා නැද්ද?..

රහතන් වහන්සේට කෙලෙස් ඉතිරිවෙලා තියෙනවා ද ? පිළිතුර නැත.


එසේනම් චූල ගෝසිඬ්ග සූත්‍රයේ…

ආනන්තරීය පාපකර්මය..
ආනන්තරීය පාපකර්මය..

මෙහෙම ප්‍රශ්ණයක් අහලා තිබ්බ බවක් දුටුවා.


මෙතනදි ⁣චේතනාව වන්නේ ප්‍රාණඝාත චේතනාව. කාවහරි මරන්න…

අඥාණයන් නො දකින සර්වඥතා ඥාණය..
අඥාණයන් නො දකින සර්වඥතා ඥාණය..

“සබ්බං සංඛතමසංඛතං අනවසෙසං ජානාතීති සබ්බඤ්ඤුතඤණං” යනුවෙන් පටිසම්භිදාමග්ගප්ප්‍රකරණයේ මේ සර්වඥතා ඥාණයේ පරිසමාප්ත අර්ථය දක්වා…

කසාවත කියන්නේ කසට වත හෙවත් කසට යොදලා දුර්වර්ණ කරගත් වස්ත්‍රයකට..
කසාවත කියන්නේ කසට වත හෙවත් කසට යොදලා දුර්වර්ණ කරගත් වස්ත්‍රයකට..

මේක හොඳ ප්‍රශ්ණයක්..


කෙටියෙන් ම කියනවානම් කසාවත කියන්නේ කසට වත හෙවත් කසට යොදලා…

සියල්ල (මෙහි ම) හැර දමා යන ස්වභාවයේ ඇත..
සියල්ල (මෙහි ම) හැර දමා යන ස්වභාවයේ ඇත..

"සබ්බං නාදාය ගන‍්තබ්බං, සබ්බං නික‍්ඛිප‍්පගාමිනිං"


ධන ධාන්‍යය ද, රන් රිදී ද, තමා සතු…

පඨම බල සූත්‍රය..
පඨම බල සූත්‍රය..

මහණෙනි, මේ ලෝකයෙහි බල අටෙක් වෙති..


මහණෙනි, ළදරුවෝ හැඬීම බලයකොට වසන්නාහ. ස්ත්‍රීවරු ක්‍රෝධය…

මිනිසාට ඇති බය සතර..
මිනිසාට ඇති බය සතර..

චත්තාරිමානි භික්ඛවේ භයානි කතමානි චත්තාරි? අත්තානුවාදභයං, පරානුවාදභයං, දණ්ඩභයං, දුග්ගති භයන්ති.’


මේ සූත්‍රයට අනුව මිනිසාට…

ධම්මානුපස්සනාවේ බලාපොරොත්තු වන සිහිය..
ධම්මානුපස්සනාවේ බලාපොරොත්තු වන සිහිය..

වර්තමානයේ කර්මස්ථානාචාර්යවරුන් අතින් දූෂිතව ඇති තවත් පදයක් ලෙස මෙයත් හැඳින්විය හැකි ය.


ඇතැමුන්…

සංසිඳුණු පව් ඇති හෙයින් සමණ නමුදු වේ. බුන් කෙලෙස් ඇති බැවින් භික්‍ෂු නමුදු වේ..
සංසිඳුණු පව් ඇති හෙයින් සමණ නමුදු වේ. බුන් කෙලෙස් ඇති බැවින් භික්‍ෂු නමුදු වේ..

අලඞ්කතො චෙ’පි සමං චරෙය්‍ය

සන්තො දන්තො නියතො බ්‍රහ්මචාරී

සබ්බෙසු භූතෙසු නිධාය දණ්ඩං

සො…

මොළියඑග්ගුණ සූත්‍ර වර්ණනාව..
මොළියඑග්ගුණ සූත්‍ර වර්ණනාව..

දෘෂ්ටිගතිකයා හෙවත් යම් දෘෂ්ටියක් පිළිගත් තැනැත්තා උම්මත්තකයෙකු වැනිය.


යම්සේ උමතු මිනිසෙකු කූඩයක් රැගෙන…

කර්මයෙන් උත්පත්තියෙන් ඉන්‍ද්‍රියන්ගේ මුහුකිරීමෙන් කෙලෙස් දුරුවීමෙන් යන මේ කාරණයන්ගෙන් ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත බව දතයුතුයි..
කර්මයෙන් උත්පත්තියෙන් ඉන්‍ද්‍රියන්ගේ මුහුකිරීමෙන් කෙලෙස් දුරුවීමෙන් යන මේ කාරණයන්ගෙන් ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත බව දතයුතුයි..

කර්මයෙන් උත්පත්තියෙන් ඉන්‍ද්‍රියන්ගේ මුහුකිරීමෙන් කෙලෙස් දුරුවීමෙන් යන මේ කාරණයන්ගෙන් ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත බව දතයුතුයි.

#අපායේ_තතු - 03 වන ලිපිය..
#අපායේ_තතු - 03 වන ලිපිය..

ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට අපහාස කරන උන් යන නිරය..


මෙසේ මාතලී දෙව්පුත් ඔහුගේ ගැටළු ප්‍රශ්නවලට…

#අපායේ_තතු - 02 වන ලිපිය..
#අපායේ_තතු - 02 වන ලිපිය..

ස්ත්‍රීන් පමණක් සිටින නිරය..


අනතුරුව මාතලී තවත් නිරයක් දැක්වීය.. එහි ස්ත්‍රීන් පමණක් දුක්…

#අපායේ_තතු - 01 වන ලිපිය..
#අපායේ_තතු - 01 වන ලිපිය..

දුබලයන්ට පීඩා කරන බලවතුන් යන නිරය..


එකළ මාතලී දෙව්පුත්‍රයන් විසින් නිමි රජතුමා හට…

ඒ නිර්වාණය කෙසේ දත යුතු ද යත්..
ඒ නිර්වාණය කෙසේ දත යුතු ද යත්..

ඒ නිර්වාණය කෙසේ දත යුතු ද යත්..


අනුපද්‍ර‍ව වශයෙන් නිරුපද්‍ර‍ව වශයෙන් අභයවශයෙන් ක්ෂෙමවශයෙන්…

මෙත් වඩන සෑම භික්ෂුවක්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනයෙන්ම දායකයන්ට ණය නැති පරිභෝගයක් ඇති බව වදාළ සේක්මැයි..
මෙත් වඩන සෑම භික්ෂුවක්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනයෙන්ම දායකයන්ට ණය නැති පරිභෝගයක් ඇති බව වදාළ සේක්මැයි..

මෙත් වඩන භික්ෂුවට දෙන්නා වූ දානය දායකයාට විශේෂයෙන් ම මහත්ඵල වන බව ද,…

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කවුද ? උන්වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මය කුමක් ද ? සංසාර ප්‍රවෘත්තියේ සැබෑ තතු කෙසේ ද ?
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කවුද ? උන්වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මය කුමක් ද ? සංසාර ප්‍රවෘත්තියේ සැබෑ තතු කෙසේ ද ?

“යො පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති - සො ධම්මං පස්සති

යො ධම්මං පස්සති - සො මං…

ත්‍රිවිධ සමාචාර..
ත්‍රිවිධ සමාචාර..

ඇතැමකුගේ කාය සමාචාර ශාන්ත ය. වත් පිළිවෙත් කරන කල ඒ බව සියල්ලන්ට දැනගත…

"සිත මිස කය නැති බඹ ලොව සතරකි" යන කවියෙහි ධර්මාර්ථය වැරදි ද ?
"සිත මිස කය නැති බඹ ලොව සතරකි" යන කවියෙහි ධර්මාර්ථය වැරදි ද ?

"සිත මිස කය නැති බඹ ලොව සතරකි" යන කවියෙහි ධර්මාර්ථය වැරදි ද ?

විනය කර්ම - සමනුභාෂණ කර්මය..
විනය කර්ම - සමනුභාෂණ කර්මය..

යම් භික්‍ෂුන් වහන්සේ නමක් විනය ශික්‍ෂා පද ඉක්මවන විට සංඝයා විසින් ධාර්මිකව "එය…

සද්ධානුසාරී හා ධම්මානුසාරී අවස්ථාව පැහැදිලි කිරීම..
සද්ධානුසාරී හා ධම්මානුසාරී අවස්ථාව පැහැදිලි කිරීම..

එක් භික්ෂුවක් ප්‍රඥාධූරයේ ඇලී සිටියේ අෂ්ඨ සමාපත්තීන් ද උපදවාගෙන ම සෝවාන් මාර්ග අවස්ථාවට…

දෙවෙනි ධර්ම සංගායනාවට තුඩු දුන් විශාලා මහනුවර සංඝ සමාජය..
දෙවෙනි ධර්ම සංගායනාවට තුඩු දුන් විශාලා මහනුවර සංඝ සමාජය..

දෙවැනි ධර්ම සංගායනාවට තුඩු දුන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පිරිනිවීමෙන් වසර සියයකට පසු විශාලා නුවර…

ශාසනයේ ආයුෂය..
ශාසනයේ ආයුෂය..

ශාසනය තව කොතෙක් කළක් පවතී ද?


ශාසණයේ ආයුෂය පිළිබඳව නොයෙක් තැන් වල කතිකාවත්…

චිත්ත වීථි පෙලේ නැතිද ?
චිත්ත වීථි පෙලේ නැතිද ?

ඇතැමෙක් අ⁣ටුවාවේ ඇති පාඨ ගෙන මෙය අටුවා පාඨයක් පමණක් වන බවත්, පෙලෙහි නැති…

සෝවාන් වූ උතුමෙක් සංසාරයේ නැවත කී වරක් උපදිනවා ද ?
සෝවාන් වූ උතුමෙක් සංසාරයේ නැවත කී වරක් උපදිනවා ද ?

එකබීජ, කොලං කොල , සත්තක්ඛත්තුපරම ය' යි සෝවාන් පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රභේද තුනෙකි. මෙයින් සත්තක්ඛත්තුපරම…

බෝධිසත්වවරු ජීවිතාපේක්ෂාව හැර උපවාස කරත්ද ?
බෝධිසත්වවරු ජීවිතාපේක්ෂාව හැර උපවාස කරත්ද ?

බෝධිසත්වවරු පාරමිතා පුරන කාලයේදී කරන කුසල කර්මවල බල නිසා දිව්‍යාදී ආත්මභාවයන්හි අවුරුදු ලක්ෂ…

ධර්ම සංවේගයෙනි..
ධර්ම සංවේගයෙනි..

සසුන් විලොමයකදී සමාපත්ති සුවයෙන් වැඩ සිටින භික්ෂුව ද සංඝාඥාවෙන් නැගිටිය යුතු ය.


පෙර…

අවකාශ ධාතුව යනු කුමක් ද ?
අවකාශ ධාතුව යනු කුමක් ද ?

මේ අවකාශ ධාතුව බොහෝ දෙනෙක් පටලවා ගන්නා ධර්ම කරුණකි. විවිධ අර්ථ ඇසෙන ධර්ම…

ඇත - නැත අන්ත දෙක..
ඇත - නැත අන්ත දෙක..

භාෂාවකින් ප්‍රකාශනයක් කරන විට එය නිවැරදි හැඟීම ම එළියට දිය හැකි එකක් නො…

bottom of page