top of page

#අපායේ_තතු - 01 වන ලිපිය..


දුබලයන්ට පීඩා කරන බලවතුන් යන නිරය..


එකළ මාතලී දෙව්පුත්‍රයන් විසින් නිමි රජතුමා හට කැකෑරෙමින් පැසෙන රත්වූ ගිනිසිළු බඳු පැහැ ඇති යා නොහැකි තරම් ලෝදියෙන් යුත් වේතරණී නදිය දැක්වීය.


අනතුරුව කර්මවිපාක හේතුවෙන් ඍතු භේද ඇත්තා වූ වේතරණි ගංගාව පෙන්වීය.


එහි යමපල්ලෝ දිලිසෙන කඩු, කිනිසි, හෙල්ල, තෝමර, මුගුරු ආදි ආයුධ ගෙන නිරයෙහි සිටි සතුන්ට පහර දෙන්නේ ය. ආයුධවලින් විදින්නේය. පෙළන්නේය. ඔවුහු ඒ දුක විඳීමට අපොහොසත්ව වේතරණි ගංගාවට වැටෙන්නෝය.


එහි මතුපිට විශාල තෝමර මෙන් ප්‍රමාණයේ කටු ඇති වේවැල්වලින් ගැවැසුණෝය. ඔව්හු එහි අවුරුදු සියදහස් ගණනක් ඉතා තියුණු මුවහත් ඇති උල්කටු ඇණීමෙන් ඇඟ මස් කඩ කඩව යන්නෝ මහත් දුක් විඳිති.


යටින් තල්කඳන් හා සමාන යවුල් පැන නගින්නේය. නිරයෙහි උපන් සත්ත්වයෝ බොහෝ දින ගණන් එකී වේවැල් ඇමිණී උල් මත පතිත වී විනිවිද ගිය උල් ශරීරයෙන් මතුවී උල්වල ඇමිණි මසුන් මෙන් බොහෝ කල් දුක් විඳිති.


උල්වලට යටින් ලෝදිය මත ලෝහමය නෙළුම්පෙති ඇත්තේය. පසුව ඔවුහු වැල් මත පතිත වී මහත් දුක් විඳිති. එසේම ලොහොදියෙහි වැටෙති. උණු ලොහොදිය මෙන් සත්ත්වයෝ ද පැසෙති. දුම් නැගෙයි.


ගංගාවෙහි පතුලෙහි සියුම් මුවත් ඇති ආයුධය. ඔව්හු ගංපතුලෙහි කිනම්දැයි පතුලට ගිලෙති. එවිට එහි වූ සියුම් ආයුධවලින් කඩකඩව කැපී යන්නේ ය. ඔහු එම මහත් දුක ඉවසීමට නොහැකිව මහත්කොට හඬා වැලපෙමින් සැරිසරන්නෝය. කිසියම් විටෙක උඩට ඉල්පෙති. කිසියම්විටෙක යට යති.


එසේම ගඟ දෙපස ඉවුරේ සිටින යමපල්ලෝ කඩු හෙල් තෝමර ආදියෙන් ගසා මසුන් මෙන් තුවාල කෙරෙති. ඔව්හු දුක්වේදනාවෙන් පීඩාවට පැමිණ මහත් හඬ නගමින් වැලපෙති.


ඉක්බිති ඔව්හු රත්වූ යකඩ කොකුවලින් උඩට ගෙන තුවාලකොට ගිනිගෙන දිලෙන යකඩ පොළොවෙහි රුවා මුඛයෙහි රත්වූ යකඩ ගුලි දමති.


මෙසේ රජතුමා වේතරණී ගංගාවෙහි මහත් දුකින් පෙලෙන සත්ත්වයින් දැක බියෙන් තැතිගෙන මේ සත්ත්වයෝ කිනම් පාපයක් කළාහුදැයි මාතලී දෙව්පුතුගෙන් ඇසීය. ඔහු පැහැදිලිව ඒ බව දක්වමින් මෙසේ කීහ.


නිමී හවෙ මාතලිං අජ්ඣභාසථ, දිස්වා ජනං පතමානං විදුග්ගෙ, භයංහි මං වින්‍දති සූත දිස්වා, පුච්ඡාමි තං මාතලී දෙවසාරථී,

ඉමෙනූ මච්ඡා කිමකංසු පාපං, යෙමෙ ජනා වෙතරණිං පතන්තීති..


මෙසේ ඇසූ කළ පාපකර්ම පිළිබඳ විපාක දන්නා මාතලී දෙව්පුත් නොදන්නා නිමි රජුට මෙසේ ප්‍රකාශ කළේය.


යෙ දුබ්බලෙ බලවන්තො ජීවලොකෙ, හිංසන්ති රොසෙන්ති සුපාපධම්මා,

තෙ ලුද්දකම්මා පසවෙත්‍වා පාපං, තෙ වෙ ජනා වෙතරණිං පතන්ති..


මිනිස්ලොව පහත් ස්වභාව ඇති බලවත් යම් කෙනෙක් දුබලයන්ට පීඩා කෙරෙද්ද නන් අයුරින් අක්‍රොශ පරිභව කෙරෙද්ද ඔවුහු පව් රැස්කොට ඒකාන්තයෙන් වෙතරණී නරකයට වැටෙති.


එනම් ශාරිරික ශක්තිය, සම්පත් පෞරුෂය යන බලයන් නැති

අයව ඒ ඒ බලයන්ගෙන් යුතු අය විසින් අතින් පයින් (වෙනත් දේවලින්) පහරදීමෛන් සිහිසන් නැතිකිරීම වේවා නොයෙක් ආකාරයෙන් පරිභව කිරීම වේවා එසේ පාපකර්ම සිදු කළ ඔවුන් පහළවන නිරය බව පෙන්වා කීවේ ය..


මෙසේ මාතලී දෙව්පුත් ඔහුගේ ගැටළු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දී වේතරණි තීරයෙහි රජු දුටු දේ අන්තරධාන කොට රථය ඉදිරියට පදවා ගෙන ගියේ ය..


මුලාශ්‍රය - නිමිජාතකට්ඨකථාව


✍ Author: Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero

Date: 03.11.2022


bottom of page