top of page

දම්සක් පැවතුම් සුත්‍රය ප්‍රායෝගික භාවිතය

දම්සක් පැවතුම් සුත්‍රය ප්‍රායෝගික භාවිතය පිළිබඳ විස්තර කොට දේශනා කරන ලද දේශනා මාලාවකි. මෙම දේශනා මාලාව හොඳින් ශ්‍රවනය කොට, කරුණු කාරණා වටහා ගෙන දී ඇති උපදෙස් පරිදි භාවිතාවට ගන්න.

Already a participant? Log in

bottom of page